REGULAMIN ST-CE.PL

DEFINICJE

Usługodawca - administrator portalu Wirtualne Starachowice

Forum - Serwis internetowy o nazwie St-ce.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.st-ce.pl, umożliwiający wymianę myśli, informacji i opinii na tematy związane ze Starachowicami oraz z ich mieszkańcami.

Usługa - wysyłanie i odbieranie z Forum danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.2002/144/1204).

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Usługi.

Administrator forum - Użytkownik, który został upoważniony przez Usługodawcę do kontrolowania przestrzegania regulaminu Forum przez innych Użytkowników.

Moderator forum - Użytkownik, który został upoważniony przez Administratora forum do kontrolowania wypowiedzi innych Użytkowników pod kątem przestrzegania regulaminu Forum.


REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1. Rejestracja w serwisie jest dobrowolna. Aby korzystać z Forum należy przeczytać i zaakceptować niniejszy regulamin.

2. Każdy użytkownik może posiadać na Forum tylko jedno konto.

3. W trakcie rejestracji użytkownik musi podać swój pseudonim oraz adres e-mail.

4. Administrator forum ma prawo odmówić Użytkownikowi założenia konta lub usunąć konto w przypadku podania błędnego adresu e-mail, a także obraźliwego pseudonimu lub pseudonimu wprowadzającego w błąd innych Użytkowników Forum.

5. W trakcie rejestracji nie są gromadzone żadne dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

6. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U.2002/144/1204).

7. W trakcie publikowania wypowiedzi rejestrowany jest adres IP Użytkownika.


PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

8. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do:
a) czytania wypowiedzi innych Użytkowników
b) publikowania własnych wypowiedzi i zakładania nowych tematów
c) zgłaszania wypowiedzi innych Użytkowników do moderacji
d) brania udziału w ankietach
e) edytowania swoich postów w ciągu 24h od momentu ich napisania

9. W trakcie publikowania wypowiedzi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa, a w szczególności niepublikowania treści związanych z pornografią, pirackim oprogramowaniem, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, zawierających groźby, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.

10. W trakcie publikowania wypowiedzi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad publikowania tekstów, a w szczególności:
a) wybierania właściwego forum, które najlepiej pasuje do jego wypowiedzi
b) nazywania tworzonych tematów w sposób, który najlepiej pasuje do jego wypowiedzi
c) nie powtarzania tematów, jeżeli już istnieją
d) nie publikowania tych samych postów w wielu tematach
e) nie publikowania bezsensownych, niezrozumiałych postów
f) nie używania samych WERSALIKÓW
g) nie umieszczania na łamach forum treści zawierających przekaz reklamowy
h) nie cytowania całego postu bezpośrednio pod nim
i) nie zamieszczania na łamach forum ogłoszeń
j) przestrzegania kultury wypowiedzi względem innych użytkowników forum
k) nie zakładania tematów reklamujących działalność gospodarczą (wątki dedykowane)
l) nie pisania post za postem jeżeli od ostatniej Twojej wypowiedzi w danym wątku nie upłynęły 24h

PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

11. Usługodawca, administratorzy i moderatorzy forum w przypadku naruszenia regulaminu przez Użytkownika mają prawo do:
a) usuwania lub zmiany dowolnej wypowiedzi Użytkownika
b) usuwania, zmiany lub zamykania dowolnego tematu
c) udzielenia ostrzeżenia Użytkownikowi
d) tymczasowego zablokowania możliwości korzystania przez Użytkownika z Forum
e) trwałego zablokowania możliwości korzystania przez Użytkownika z Forum
f) trwałego usunięcia konta Użytkownika

12. Usługodawca, administratorzy i moderatorzy forum mają obowiązek:
a) reagować na zgłoszenia Użytkowników dotyczące naruszania regulaminu
b) na żądanie Użytkownika udzielać informacji na temat powodów sankcji nałożonych na niego w związku z nieprzestrzeganiem regulaminu

13. Usługodawca, administratorzy i moderatorzy forum nie mają obowiązku:
a) czytać wszystkich wypowiedzi i kontrolować ich zgodności z regulaminem
b) usuwać wypowiedzi Użytkownika na jego żądanie
c) usuwać kont Użytkownika na jego żądanie

14. Usługodawca zobowiązuje się do nieodpłatnego i nieprzerwanego świadczenia Usługi z wyłączeniem czasu potrzebnego na konserwację oprogramowania, baz danych i naprawę sprzętu.

15. Usługodawca ma prawo do przechowywania i przetwarzania wszystkich informacji zawartych w bazie danych, w tym na umieszczenie wypowiedzi Użytkowników lub ich fragmentów w innych publikacjach.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

16. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść swoich wypowiedzi publikowanych na forum. W przypadku naruszenia prawa przez Użytkownika Usługodawca ma prawo udostępnić organom ścigania dane pozwalające na identyfikację komputera, z którego publikowano naruszające prawo materiały.

17. Usługodawca, administratorzy i moderatorzy forum nie odpowiadają za wypowiedzi Użytkowników, które nie zostały zgłoszone do moderacji.

18. Zawartość każdej wypowiedzi na tym Forum wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie Usługodawcy, administratorów czy moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich).

19. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

WAŻNE
Jeżeli chcesz się zarejestrować na Forum Mieszkańców Starachowic St-ce.pl tylko po to aby zareklamować prowadzoną działalność lub swoją osobę nie rób tego. Każdy login z nazwą firmy/prowadzonej działalności gospodarczej/strony internetowej zostanie usunięty przez administratorów tego forum. Jeżeli jesteś osobą znaną i chcesz się wypowiadać na forum pod swoim imieniem i nazwiskiem skontaktuj się w tym celu z administracją forum.
Regulamin obowiązuje od 22.06.2009 r.(ostatnia aktualizacja 01.09.2011)